Ivana Stojanović

Ivana Stojanović

by administrator

Reference: Advokat Ivana Stojanović ima veliko iskustvo u rešavanju sporova koji proizilaze iz radnog odnosa, kao i u rešavanju sporova koji se tiču Kolektivnih Ugovora, jer zastupa veliki broj reprezentativnih sindikata na teritoriji Republike Srbije.

Advokat Ivana Stojanović ima bogato iskustvo u zastupanju stranih pravnih lica, kako sa područja bivše Jugoslavije tako i sa područja EU.

Jezici: srpski i engleski

Oblasti prava:

  • Radno pravo
  • Kolektivni Ugovori i kolektivno pregovaranje
  • Postupak za zaštitu od mobinga
  • Rešavanje viška zaposlenih
  • Restrukturiranje
  • Kompleksni sporovi iz radnopravne materije u stečaju
  • Likvidacija
  • Postupci pred Agencijom za privredne registre

Ivana Stojanović
Partner

Phone: +381 64 5343 733
Mail: ivana.stojanovic@lawmilosavljevic.rs